16CG27 16CJ72-1《预制及拼装式轻型板-轻型兼强板(JANQNG)》更正说明

  • 编辑:管理员
  • 发表时间:2022年11月7日
  • 浏览次数:3775

 

更正说明:
第4页 “5.1 面板的性能指标应符合表1的要求。”改为“面板主要性能应符合现行行业标准《外墙用非承重纤维增强水泥板》JG/T 396的规定,主要性能指标见表1。”
 

 

 

 

 

 

 

 

 

更多